Waarschuwing

Zo veel ziekenhuisfusies zullen we de komende jaren niet meer meemaken, maar dit neemt niet weg dat het nog steeds zinvol is even goed stil te staan bij deze stelling van bestuursvoorzitter Hans Ensing van Bravis ziekenhuis: “Fuseer niet voordat je één automatiseringssysteem hebt.” Hij zei dit in een interview dat ik recent met hem had voor Zorgvisie ICT. “De impact van zo’n systeem is enorm groot. Je blijft verschillen in werkwijze tussen de fusielocaties houden als je het niet doet”, zei hij ook nog.

Waarom blijft dit van belang, ook nu de Autoriteit Consument & Markt strenger toeziet op fusies en zelfs incidenteel fusies begint te verbieden? Omdat hetzelfde natuurlijk geldt voor ziekenhuizen die intensief gaan samenwerken. Ensing maakte ook duidelijk waarom: “Als je wilt dat de medisch specialisten fysiek in beide locaties gaan werken, kun je je de administratieve chaos en de fouten die dit met zich meebrengt helemaal voorstellen.” Een goede waarschuwing voor alle ziekenhuizen die onder invloed van strenger wordende richtlijnen meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van oncologische zorg.

Wat Ensing zegt, laat zich lezen als een – niet door hen bedoelde maar wel eruit af te leiden – waarschuwing aan de Zeeuwse ziekenhuizen Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam. Ondanks de intentie van beide ziekenhuizen om intensief te gaan samenwerken, heeft ADRZ de overstap gemaakt van Chipsoft naar Epic, terwijl ZorgSaam koos voor vernieuwing van het bestaande Chipsoftpakket. In dit verband is het interessant om te weten waarom Bravis afzag van Epic. Ensing in het interview: “Dat heeft veel met geld te maken, maar ook met onduidelijkheid over de vraag welke vervolgkosten we na de aanschaf nog zouden moeten maken.”

Delen