‘Wegsturen RvB VUmc zinloos’

In het VUmc ligt de macht bij de specialisten. Het heeft dus geen zin de raad van bestuur weg te sturen. Dat betoogt gezondheidswetenschapper Dirk de Korne in een opiniestuk in de Volkskrant.

Patiëntenorganisaties, Inspectie, de minister van VWS: veel partijen haasten zich te stellen dat de situatie met ruziënde artsen in het VUmc onacceptabel is en dringen aan op het vertrek van de Raad van bestuur. Bij een calamiteit moet de top hangen, want die is eindverantwoordelijk voor alles wat binnen zijn muren gebeurt.

Bij tankopslagbedrijf Odjfell werkte het zo. Algemeen directeur Geert Eijsink is aanspreekbaar op het niet volgen van de milieurichtlijnen. Ook als die niet zijn nageleefd door autonome, zelfstandig werkende chemisch ingenieurs. Daarom staat Eijsink nu op straat. Ook bij de KLM werkt het zo. Een piloot heeft veel vrijheid, maar is gebonden aan de strakke veiligheidsrichtlijnen en het salaris van de maatschappij. Als er iets grondig misgaat, kost het Peter Hartman de kop.

Praktijk
Bij een ziekenhuis werkt het heel anders. Weliswaar dicht de Kwaliteitswet zorginstellingen uit 1996 de zorgaanbieder verantwoordelijkheid toe voor ‘het leveren van verantwoorde zorg’ en een ‘zodanige verantwoordelijkheidstoedeling dan een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde zorg’, maar in de praktijk heeft het bestuur maar zeer weinig te zeggen over het handelen en gedrag van medisch specialisten. Dat wordt vaak gekoppeld aan de noodzakelijke medische autonomie bij behandelkeuzes voor individuele patiënten, maar heeft in de praktijk vooral te maken met het feit dat veel medisch specialisten in een maatschap werken of dat de hiërarchie van de vakgroep veel sterker is dan organisatiebrede afspraken.

Lees verder bij de Volkskrant.

Delen