Wet cliëntenrechten zorg in 5-en

Het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg wordt in vijf stukken geknipt. Dat schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS aan de Tweede Kamer.

 

 

Volgens Zorgvisie wordt de wet in vijf onderwerpen verknipt: 1) klachten en geschillen, 2) kwaliteit, 3) goed bestuur en medezeggenschap, 4) aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), 5) aanpassing van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

In het voorjaar krijgt de Tweede Kamer een uitgedund wetsvoorstel cliëntenrechten zorg dat alleen de klachten en geschillen zal omvatten. Het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg kreeg sinds 2007 forse kritiek. Zorgaanbieders waren geen voorstander van een overkoepelende patiëntenwet en ook de Raad van State adviseerde niet verder te gaan met het wetsvoorstel. Het ministerie hield echter vast aan de eigen koers.

Lees meer bij Zorgvisie.

Delen