Wie nu leeft, wie nu zorgt

Tijdig vastleggen wat u wilt op die momenten waarop u uw wensen niet kenbaar kunt maken – bijvoorbeeld vanwege dementie, ziekte, vermissing, of na uw overlijden – bespaart uw naasten een hoop hoofdbrekens. En het kan ze daarnaast ook nog eens een flink belastingvoordeel opleveren. 

Tekst: Joan Versluijs | Beeld: Hans van Rhoon

De berichten over prins Friso en – meer recent – Michael Schumacher maakten weer eens pijnlijk duidelijk dat het leven in één kort moment een totaal andere wending kan krijgen. En hoe dit niet alleen de betreffende persoon, maar ook zijn naasten treft. Juist vanwege die betrekkelijkheid van het leven heeft huisarts Jaap Konings* al jaren een ondernemersakte. Konings noemt het ook wel zijn calamiteitenplan. Zijn vrouw Judith heeft hiermee een draaiboek in handen voor de momenten dat Konings zelf niet kan aangeven wat hij wil. In Konings’ ondernemersakte staat wie de salarissen van het personeel doorbetaalt wanneer hij daar zelf niet toe in staat is vanwege ziekte, vermissing of ander ongemak. En ook dat er in zo’n geval een interim praktijkmanager moet komen om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering te waarborgen.

Gratis voor leden
04-2014p025
In Onder de groene zoden laat Joan Versluijs, manager Financiële Planning & Fiscaal Advies bij VvAA, aan de hand van casuïstiek, tips en rekenvoorbeelden de mogelijkheden zien om de juridische, fiscale en financiële gevolgen van uw overlijden naar uw hand te zetten. Dit informatieve en praktische boek schreef Versluijs speciaal voor de leden van VvAA. U kunt het boek gratis opvragen via ledenservice@vvaa.nl o.v.v. Onder de groene zoden en uw naam, adres en lidmaatschapsnummer. U kunt ook bellen: 030 247 47 89.

Zolang de voorraad strekt. Binnenkort zal het boek ook digitaal verkrijgbaar zijn.

Een ondernemersakte is een levenstestament waarin volmachten staan waarmee een ander dan de praktijkhouder rechtshandelingen kan verrichten, aangevuld met specifieke voorschriften rondom de bedrijfsvoering van de praktijk. Door regelmatig met een financieel planner te sparren over wat hij wil, gezien alle ontwikkelingen in de markt en in zijn praktijk, blijft Konings akte up to date. Konings heeft in zijn levenstestament niet alleen zakelijke wensen staan, hij heeft ook laten vastleggen welke medische behandelingen hij wel en niet wil ondergaan. Verder machtigt hij zijn vrouw om namens hem op te treden richting zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Een onmisbare bepaling, want als hij zelf niet kan tekenen bij het kruisje omdat hij in een comateuze toestand verkeert, betaalt zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering ook niet uit. Door Judith te machtigen om namens hem te tekenen voorkomt hij dus een stagnatie in het gezinsinkomen.

Lees verder (pdf).

04-2014p024-025

Delen