Wijkzorgteams in Amsterdam

De zorg in Amsterdam zal vanaf 2015 per wijk georganiseerd worden door wijkzorgteams, meldt Zorgvisie. Elke wijk van circa 40.000 inwoners krijgt een eigen budget en maakt afspraken met zorgaanbieders. 

Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt in Amsterdam vanaf 2015 met de wijkzorgteams. Deze wijkzorgteams zullen de kern vormen van de organisatie van integrale zorg voor burgers met behoefte aan lichte vormen van zorg en ondersteuning. De professional indiceert en bepaalt in overleg met de cliënt de zorg. Het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, zou volgens de Amsterdamse wethouder Van der Burg een serviceorganisatie moeten worden waar gemeenten gebruik van maken.

In Amsterdam worden tweeëntwintig wijkzorgteams opgezet van rond 40.000 inwoners. Elk wijkzorgteam krijgt een eigen budget. De Amsterdamse zorg wordt opgebouwd in drie ringen: de burger, zijn of haar mantelzorger en de vrijwillige hulp. De eerste ring moet worden uitgebreid. Daaromheen komt een tweede ring waarin professionals lichte vormen van zorg en ondersteuning bieden. Voor deze twee ringen komt een wijkbudget op basis van bepaalde kenmerken als zorggebruik, het aantal ouderen en sociaaleconomische status van bewoners. De derde ring betreft specialistische zorg, de intensieve persoonlijke zorg en dagopvangvoorzieningen.

Lees verder bij Zorgvisie.

Delen