Wonen met zorg

Belangrijk om persoonlijk advies in te winnen, want elke situatie is weer anders

aa10-2016p018-019Mocht u ooit zorg en ondersteuning nodig hebben, blijft u dan thuis wonen of kiest u voor een woonzorgvoorziening? Natuurlijk is dat een persoonlijke keuze, maar wel een waar het nodige bij komt kijken. Met welke wetten u te maken krijgt en wat de financiële consequenties daarvan zijn, leest u hier. “Ik adviseer mensen te gaan huren”, stelt financieel adviseur Theo Deur.

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: Andrea Linschoten

De keuze voor een bepaalde vorm van wonen en zorg is niet alleen afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur, maar ook van uw financiële situatie. Financieel adviseur Theo Deur van Deur Financiële Diensten vindt het van belang dat mensen op welke manier dan ook vermogen opbouwen voor na hun pensioen. “Dat geeft mensen de mogelijkheid om precies te kiezen wat ze zelf willen, zoals het inkopen van particuliere zorg. Voor vermogensopbouw zijn er allerlei beleggingsvormen voorhanden, maar wanneer mensen na hun zestigste of zelfs na hun zeventigste hierover nadenken, is mijn advies: ga sparen op een spaarrekening, ondanks de lage rentestand. Op die leeftijd heb je geen behoefte meer aan ingewikkelde zaken en spanningen. En van beleggingen moet je maar afwachten wat de waarde zal zijn op het moment dat het geld nodig is. Dat is ook het bezwaar van investeren in onroerend goed; het geld zit vast in stenen. Ik adviseer mensen daarom te gaan huren en het geld van de opbrengst van hun huis op een spaarrekening te zetten (per rekeninghouder geldt een bankgarantie voor 100.000 euro per bank. Bij een en/of-rekening is er sprake van twee rekeninghouders en is de garantie 200.000 euro). Er zijn dan geen zorgen meer over de waarde van het huis en het grootste voordeel is dat er onmiddellijk geld beschikbaar is op het moment dat zorg of ondersteuning nodig is.

Men werpt vaak tegen dat huren zo duur is, maar reken maar uit hoe lang je kunt huren met een paar ton op de bank. Het is natuurlijk altijd belangrijk om persoonlijk advies in te winnen, want elke situatie is weer anders. Er zijn veel adviseurs en vermogensbeheerders, maar ik adviseer mensen altijd rond te kijken in hun eigen netwerk en zo mogelijk iemand te kiezen die ze goed kennen en in wie ze vertrouwen hebben.”

Reken maar uit hoe lang je kunt huren met een paar ton op de bank

Miranda Joziasse is financieel planner bij VvAA. In haar gesprekken met VvAA-leden besteedt zij altijd aandacht aan het handhaven van de levensstandaard na pensionering. Daarbij valt Joziasse op dat men ruim na pensionering verwacht minder uit te geven dan in de periode dat men nog gezond en vitaal is. “Ik geef dan aan dat er binnen de uitgaven eerder een verschuiving dan een verlaging zal plaatsvinden; daar waar de eerste jaren na pensionering de focus ligt op reizen, uitstapjes maken en andere activiteiten, verschuift het accent in de laatste fase meer naar inkoop van zorg en ondersteuning. Mensen willen langer thuis wonen, wat de overheid ook stimuleert, waardoor de noodzaak tot woningaanpassingen, extra huishoudelijke hulp en hulp van een tuinman aan de orde kan zijn. Dat betekent dat er steeds voldoende geld beschikbaar moet blijven.”

Afhankelijk van de woonsituatie en mate van ondersteuning en zorg, gelden er verschillende wetten met daaraan verbonden eigen bijdragen:

Zelfstandige woonsituatie

Wie zelfstandig blijft wonen (in het eigen huis of in een gehuurde aanleunwoning), kan bij de gemeente ondersteuning aanvragen voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer. Deze voorzieningen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd die afhankelijk is van het soort ondersteuning en van leeftijd, huishouden, inkomen en vermogen (berekend op basis van het inkomen van twee jaar geleden vermeerderd met 8 procent van het vermogen boven het heffingsvrije vermogen).

Zorg valt onder de Zorgverzekeringswet, evenals de thuiszorg (in het basispakket). Wie als zelfstandig wonende langdurige en/of intensieve zorg nodig heeft, krijgt te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze zorg is een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoeveelheid zorg en van leeftijd, huishouden, inkomen en vermogen. Beide eigen bijdragen lopen via het CAK.

Verzorgingshuis/verpleeghuis

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis valt onder de Wlz, het gaat dan om de kosten voor verblijf en zorg. Hiervoor is een eigen bijdrage verschuldigd, die afhankelijk is van de hoeveelheid zorg, inkomen, vermogen, de leeftijd en het huishouden.

Kleinschalig woonzorgcentrum

Kleinschalige woonzorgcentra zijn bezig aan een opmars. Mededirecteur en eigenaar Afke Jansen van zorgvilla Huize Dahme in Lochem vertelt over de kosten voor deze woonvorm. “Wonen en zorg zijn tegenwoordig losgekoppeld. Onze gasten betalen een bedrag voor wonen, dat afhankelijk is van de grootte van het appartement dat ze bij ons huren. Daarnaast betalen ze een bedrag voor de hotelmatige componenten, zoals maaltijden en servicekosten. De zorg in onze kleinschalige woonzorgvilla valt onder de Wlz, waarvoor een eigen bijdrage geldt. Mensen denken vaak dat het te exclusief is om in een kleinschalig woonzorgcentrum te wonen, maar in een traditioneel verzorgingshuis kan de eigen bijdrage (voor de component wonen) hoger oplopen. Het grootste voordeel van een kleinschalige zorgvilla is natuurlijk dat er meer aandacht is voor de bewoners, doordat er meer personeel is en de lijnen korter zijn.”

Persoonsgebonden budget

Zowel voor de Wmo als voor de Wlz kan men in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB voor de Wmo (via de gemeente) kunt u zelf ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen regelen. En met een PGB voor de Wlz (via het zorgkantoor) is het mogelijk zelf zorg in te kopen.

Meer informatie

 

Delen