Wordt vervolgd

Een interessant interview met Tom Kliphuis, bestuursvoorzitter van VGZ, in AM Magazine. Kliphuis spreekt zijn verwondering uit over hoe in de zorg zaken eraan toe gaan, bijvoorbeeld hoe weinig ruimte zorgverzekeraars krijgen om zich – zoals het in de Zorgverzekeringswet staat – te manifesteren als de regisseurs van de zorg. Als redenen hiervoor voert hij aan dat het bij professionals direct tot weerstand leidt als zorgverzekeraars het woord ‘kwaliteit’ in de mond nemen, en dat ieder issue tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder direct wordt opgeklopt met Kamervragen. Helaas heeft hij daarin gelijk.

Als het gaat om de vraag hoe Kliphuis de zorg in het jaar 2020 voor zich ziet, gaat hij dieper in op het ‘zinnige zorg’-uitgangspunt waarmee VGZ zich profileert. “Het is te makkelijk om te zeggen: geld erbij, opgelost”, zegt hij. “Ik vind dat de uitdaging moet zijn: kunnen we het met minder en tóch beter doen?” In dit kader verwijst hij naar het bekende voorbeeld van Ziekenhuis Bernhoven met zijn bewuste, gefaseerde krimpstrategie. Kliphuis zegt dat die krimpstrategie inmiddels het experiment voorbij is en spreekt de hoop uit dat de ‘zinnige zorg’-agenda brede navolging krijgt en dat ziekenhuizen, artsen en bestuurders “ook echt durven in te zetten op minder”.

Het is wel de bedoeling dat dit gebeurt inderdaad, want in het aanbod van de ziekenhuizen valt nog een forse efficiencyslag te behalen. Maar veel ziekenhuisbestuurders verkeren nog in krimpkramp. En ze weten zich hierin gesteund door hun branchevereniging de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen, die stelt dat de ziekenhuizen hebben meegeholpen om Nederland uit de financiële crisis te halen en dus nu moeten worden beloond met een budgetgroei van 3,5 procent. Is al een vervolginterview gepland om Yvonne van Rooy te confronteren met de opvattingen van Tom Kliphuis?

Noot: Hemelvaartsdag is voor de meeste mensen een vrije dag. De volgende blog verschijnt daarom vrijdag.

Delen