Ziektewet gemoderniseerd

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de modernisering van de Ziektewet. Aanleiding voor de modernisering is dat onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet terechtkomen.

 

 

Vanaf 1 januari 2014 wordt van werkgevers en UWV een grotere inspanning verwacht om zieke, tijdelijke werknemers te reïntegreren. Zo wordt de premie die zij betalen afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de Ziektewet. Ook van de werknemers wordt een actievere bijdrage verwacht om snel weer te gaan werken. Voor zieke werknemers met een tijdelijk contract wordt de uitkering afhankelijk van het aantal jaren dat zij hebben gewerkt.

Delen