Zorgen over oude dag

Volgend jaar wordt de mogelijkheid om via de werkgever pensioen op te bouwen beperkt. Bovendien kan alleen nog maar pensioen worden opgebouwd over het inkomen tot een ton. Wie een al te grote inkomensachteruitgang wil voorkomen, moet nu in actie komen.

Tekst: Roel Notten | Beeld: Marco Ockhuizen/HH

 

Voor veel mensen stond ‘het pensioen’ altijd gelijk aan zekerheid: de oude dag was iets vanzelfsprekends waar niet naar omgekeken hoefde te worden. Maar nu we steeds ouder worden, de beleggingsresultaten tijdens de crisisjaren zijn achtergebleven en de overheid moet bezuinigen, ziet het kabinet zich genoodzaakt om het stelsel van pensioenopbouw fundamenteel te hervormen. Een pensioenhervorming die in de praktijk vooral neerkomt op een pensioenverlaging. Want niet alleen zullen mensen langer moeten werken totdat ze met pensioen kunnen, ook zal het pensioen lager gaan uitvallen dan gedacht. Daarnaast kan het pensioen bij tegenvallende beleggingsresultaten nog verder worden verlaagd, iets wat de afgelopen jaren al bij verschillende pensioenfondsen aan de orde is geweest.

Donkere wolken alom. Op 1 januari 2015 gaat de maximale inleg voor het pensioen naar beneden. Op dit moment sparen werknemers via hun werkgever jaarlijks maximaal 2,15 procent van hun inkomen belastingvrij voor hun pensioen. Vanaf volgend jaar gaat dit percentage voor iedereen omlaag naar 1,875 procent. Het pensioen kan hier-door tot 13 procent lager uitvallen

Lees verder (pdf).

11-2014p032-033

Delen