Zorguitgaven naar 80 miljard

De overheidsuitgaven aan gezondheidszorg stijgen door van 61 miljard in 2012 tot 80 miljard euro in 2017. Dit blijkt uit de nieuwste vijfjarenraming van het Centraal Planbureau (CPB). Daarmee legt de zorg beslag op een kwart van de economische groei. Dit volgt op een periode van vier jaar waarin de zorguitgaven met 11,5 miljard euro stegen terwijl de economie kromp.

Het CPB noemt als een mogelijke oplossing om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden het verhogen van het eigen risico: “Een extra ombuiging van 2,5 miljard euro kán bereikt worden door het eigen risico in de Zorgverzekeringswet met 500 euro per volwassene extra te verhogen (aangenomen dat de 2 miljoen chronisch zieken gecompenseerd worden voor het inkomensverlies). Het eigen risico komt in 2017 dan niet uit op 435 euro maar op 935 euro”, zo is te lezen in de meerjarenraming.

Uit de meerjarenraming blijkt verder dat in 2017 een op de vijf mensen in de zorg zal werken. In 2000 werkte nog maar een op de acht mensen in de zorgsector.

U kunt de meerjarenraming van het CPB hier downloaden.

Delen