Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 kunnen werknemers tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen nadat hun partner is bevallen. Ze krijgen dan een uitkering van 70 procent van hun salaris. Maar of vaders hier massaal gebruik van gaan maken, valt te bezien.

Tekst: Martijn Reinink Beeld: Shutterstock 

Vorig jaar al werd het geboorteverlof voor de partner uitgebreid van twee dagen naar eenmaal de arbeidsduur per week. De werkgever dient dit verlof volledig te betalen. Per 1 juli 2020 is ook het tweede deel van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) van kracht. Bevalt de moeder op of na die datum, dan kan de partner tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het UWV keert in deze periode 70 procent van het dagloon uit, tot 70 procent van het maximumdagloon. Partners moeten dit aanvullende verlof in hele weken aanvragen, maar mogen de verlofweken wel verdelen over een periode van een half jaar, gerekend vanaf de geboorte.

Kans verkeken 

Verlof mogen opnemen is één ding, er gebruik van maken lijkt een andere kwestie. Uit het rapport The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland van kenniscentrum Rutgers blijkt dat vaders wel meer tijd met hun kinderen willen doorbrengen, maar dat ze al jaren minimaal gebruikmaken van de mogelijkheden om hun arbeidspatroon aan te passen. “De WIEG is een mooie beweging, maar ik betwijfel of deze wet echt de gewenste impuls zal geven”, zegt Marius van Regteren, voorzitter van Stichting voor Betrokken Vaderschap die op dit thema samenwerkt met Rutgers.

“De twijfel zit hem in het financiële stuk – kun je je gezin laten draaien bij 70 procent van je salaris? – maar vooral ook in de cultuur in organisaties. Als je als man aangeeft dat je parttime wilt gaan werken of ouderschapsverlof wilt opnemen, dan is in veel organisaties toch het beeld: hij gaat niet voor zijn carrière. Of de man twijfelt zelf: straks is mijn kans verkeken. Dat geldt denk ik zeker voor jonge artsen die aan het begin van hun loopbaan staan. Terwijl júist artsen een voorbeeldfunctie kunnen hebben. Als zij jonge of toekomstige ouders vertellen dat zij zelf aanvullend verlof hebben opgenomen, wat dat hen én hun kind heeft opgeleverd én met hoeveel energie ze daarna weer aan het werk zijn gegaan, dan kan dat een stimulans zijn.” 

De stichting geeft deze boodschap – onder meer in trainingen die zij verzorgt – ook mee aan werkgevers. “Zij kunnen de uitkering van 70 procent aanvullen tot 100 procent of op een andere manier een gebaar maken, zodat het normaal wordt om vaderschapsverlof op te nemen. Bijvoorbeeld in de ICT, waar veel jonge vaders werken en waar personeel net als in de zorg schaars is, zie je veel bedrijven met een ‘friendly family-
filosofie’. Het vergt een investering, maar uiteindelijk krijg je er loyale, gemotiveerde werknemers voor terug.” Meer weten? Vaderzoektverlof.nl.

Delen