Akkoord over forensische zorg

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland hebben overeenstemming bereikt over het beschikbare budget voor  de forensische zorg voor 2013. Volgend jaar wordt 17 miljoen euro bezuinigd op de forensische zorg. Daarnaast is een grote stap gezet naar de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg en zijn afspraken gemaakt inzake een gezamenlijk vervolgtraject vanaf 2014.

 

Uiterlijk april zullen de afspraken voor de beschikbare budgetten gemaakt worden voor de jaren na 2013. Zowel Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven als voorzitter van GGZ Nederland Marleen Barth zijn tevreden over het bereikte resultaat en het wederzijdse begrip voor de problematiek bij de totstandkoming van het akkoord.

De partijen zijn overeengekomen dat de prestatiebekostiging in de forensische zorg in 2013 wordt ingevoerd, zoals in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Dat  betekent dat zorgaanbieders voor elke afgeronde zorgprestatie apart betaald krijgen. Dit gebeurt op verantwoorde wijze door zorgaanbieders een geleidelijke transitie te laten doorlopen van de huidige systematiek naar volledige prestatiebekostiging. In de eerste twee jaar is er een vangnet van 95 procent, in het derde jaar wordt dat afgebouwd naar 70 procent, om in 2016 uit te komen op 0 procent. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd in 2013 een nieuw kostprijsonderzoek uit te voeren. Lees verder op de site van de Rijksoverheid.

Delen