ANT overweegt exit NZa-overleg

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) tekent bezwaar aan tegen de methode waarmee de NZa de tarieven in de mondzorg voor volgend jaar wil vaststellen. De ANT overweegt om uit de klankbordgroep te stappen als de Zorgautoriteit de door de beroepsorganisatie gestelde eisen niet inwilligt.

 

In een open brief aan de NZa uit de ANT haar onvrede over de gang van zaken rond het kostenonderzoek mondzorg 2014. ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes: “Wij hebben de NZa gevraagd om garanties te geven, zoals het expliciet niet bezigen van de term ‘tandarts’ in het uiteindelijke onderzoeksrapport. Het kostenonderzoek richt zich op praktijkopbrengsten en niet op tandartsinkomens. Eventuele imagoschade willen we pertinent voorkomen. Kan de NZa deze garantie niet geven, dan overwegen we om uit de klankbordgroep te stappen.”

Een belangrijk kritiekpunt van de ANT is dat de NZa in het onderzoek zzp-ers zou uitsluiten: “Dit is een zeer grote groep, waaronder veel vrouwen, die volgens het CBS zo’n 40 procent minder verdienen dan mannen. Deze vrouwen worden in het NZa-onderzoek helemaal niet meegenomen”, stelt Vaartjes.

Naast de ANT hebben ook de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) zitting in de klankbordgroep. Hoewel de NMT niet door de ANT gevraagd is om de brief aan de NZa mede te ondertekenen, onderschrijft NMT-voorzitter Rob Barnasconi de kritiekpunten van de ANT: “De sentimenten en argumenten die uit de brief spreken zijn zeer herkenbaar. De NMT heeft er echter voor gekozen om nu alles in het werk te stellen om de deelnemers aan het NZa-kostenonderzoek maximaal te ondersteunen. Wij roepen alle deelnemers op om de gegevens die ze aanleveren bij de NZa ook voor de schaduwanalyse, die door accountantsbureau PwC wordt uitgevoerd, beschikbaar te stellen. Met deze schaduwanalyse onderbouwen wij onze argumenten met feiten. Discussie met de NZa, onder andere over het lopende kostenonderzoek, voert de NMT in eerste instantie aan de overlegtafel en niet in de media.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt in een reactie te werken aan een antwoordbrief aan de ANT. De Zorgautoriteit spreekt het argument van de ANT tegen dat zzp-ers niet in het kostenonderzoek betrokken zouden worden: “Zelfstandigen worden gewoon in het onderzoek meegenomen. Alleen zelfstandige tandartsen die zich volledig laten inhuren door andere tandartsen worden niet meegenomen in het onderzoek”, aldus NZa-woordvoerder Natasja Wijnbeek.

Lees hier de open brief van de ANT aan de NZa.

Delen