Bezwaren wetsvoorstel Schippers

VvAA plaatst grote vraagtekens bij een nieuw wetsvoorstel van minister Edith Schippers van VWS dat de macht van zorgverzekeraars te veel zou vergroten en bovendien de vrije artsenkeuze zou ondermijnen. Diezelfde vrije artsenkeuze die vorig jaar leek gered toen de Eerste Kamer tegen aanpassing van artikel 13 stemde.

 

De minister wil eind dit jaar de Wet herpositionering taken Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en deregulering naar de Tweede Kamer sturen. De wet voorziet onder meer in een wijziging van het ‘macrobeheersinstrument’ (mbi). De minister kan die regel inzetten als het macrozorgbudget voor een bepaalde sector wordt overschreden. Het doel van de wijziging volgens de minister: ervoor zorgen dat meer zorgaanbieders een contract sluiten met de verzekeraar. Want alleen met een contract kunnen doelmatigheid en kwaliteit van de zorg gegarandeerd worden. De minister wil dit bereiken door het werken met een contract aantrekkelijker te maken.

Edwin Brugman, directeur Kennismanagement & Netwerken bij VvAA, ziet grote bezwaren tegen deze maatregel: “Veel zorgverleners zullen zich gedwongen voelen toch een contract af te sluiten met de zorgverzekeraar, ook als ze het niet eens zijn met de voorwaarden.”

Edwin Brugman, directeur kennismanagement & netwerken, legt elke consequenties Schippers’ plannen kunnen hebben:

 

 

Delen