BNR Zorgdebat over personeelstekorten in de zorg

Dinsdagavond 12 juni was er weer een BNR Zorgdebat in ’t Hart, hoofdgebouw van VvAA in Utrecht met deze keer als thema: ‘Omdenken in de gezondheidszorg: een andere kijk op het tekort aan zorgprofessionals’.

 

De komende vier jaar dreigt er een tekort van 125.000 professionals in de zorg, stelt het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport in het actieprogramma ‘Werken in de zorg’. Tijdens het BNR Zorgdebat, onder leiding van Tom van ’t Hek, keken zorgverleners, patiënten, werkgevers en andere betrokkenen vanuit een breed perspectief naar oplossingen voor dit probleem. Welke antwoorden dienen zich aan als we kijken naar technologische mogelijkheden, efficiëntere taakverdelingen en bewezen werkwijzen uit andere branches? En zijn er andere mogelijke partijen die ook zorgtaken kunnen verrichten?

Econoom Bas ter Weel van SEO Economisch Onderzoek bespreekt wat de conjunctuur van de markt doet, waarom de zorg een apart geval is, wat de vergrijzing voor invloed heeft en wat mogelijk beleidsmaatregelen zijn om vraag en aanbod van arbeid te beïnvloeden. Belangrijkste vindt hij dat de lonen in de zorg omhoog gaan.

Bestuurder Jacqueline Joppe van Actiz en organisatieadviseur Eveline Castelijns van Berenschot gaan in op de vraag of de arbeidsproblematiek opgelost kan worden door strategische HR-inzet en betere bedrijfsvoering. Caastelijns stelt dat goed werkgeverschap kan bijdragen aan een oplossing voor het tekort in de zorg. Joppe wil vooral inzetten op het vergroten van de vijver: meer mensen betrekken bij de zorg, als vrijwilligers of zijinstromer.

Zorgondernemer en internist Sabine Pinedo wil dat de patiënt centraler komt te staan en ziet kansen in begeleiden op afstand met e-health toepassingen.

Tot slot gaan directeur van de patiëntenfederatie Dianda Veldman, Joris Jaspers (hoofd innovatie medische technologie UMCU) en Vincent de Schepper (zorgondernemer arbeidskwesties) in gesprek over de vraag of tech en innovatie het arbeidsprobleem kunnen oplossen. Duidelijk is dat het nodig is om anders te kijken naar de zorg: welke taken kunnen door anderen uitgevoerd worden of door technologie vervangen worden? Maar ook verlagen van het ziekteverzuim is een belangrijk facet. Delen van innovatie en samenwerken op het gebied van capaciteit kan ook oplossingen bieden.

Delen