De filantropen van Big Pharma

Net als de bankensector heeft ook de farmaceutische industrie een slecht imago; aan ziekte en gezondheid wordt heel veel geld verdiend. Toch hebben farmaceutische reuzen ook een ander, minder bekend gezicht: ze zetten zich onbaatzuchtig in voor de strijd tegen ziekten in ontwikkelingslanden.

Tekst: Michiel Tent

Het is een trend dat farmaceutische bedrijven steeds meer doen om armlastige landen van hun kennis en medicijnen te laten meeprofiteren. Dit blijkt ook uit de derde Access to Medicine Index, die op 28 november 2012 is gepubliceerd. Deze index, die om de twee jaar verschijnt en een initiatief is van de Nederlander Wim Leereveld, bekijkt in welke mate ‘big pharma’ zich inzet voor toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in de derde wereld. Uit de index valt op te maken dat farmaceutische bedrijven hun gegevens over bepaalde ‘vergeten ziekten’ samenvoegen in een poging om tot snellere en betere oplossingen te komen. Maar dat is lang niet alles wat ze doen.

Lees verder (pdf).

Delen