‘De vervuiler betaalt’

Niet alleen Nederlandse zorgprofessionals neigen ernaar het solidariteitsprincipe te laten varen, ook in België gaan stemmen op om de kosten van een ongezonde levensstijl door te belasten aan de patiënt, signaleert Longarts Wanda de kanter  in haar blog op Artsennet.

 

 

“De gerenommeerde Vlaamse cardioloog Pedro Brugada zegt in een interview met De Morgen dat de overheid strenger moet optreden tegen wie zichzelf ziek maakt. ‘Moeten we nog investeren in rokers die na een hartingreep blijven roken? In de gezondheidszorg zou het moeten zijn zoals in de milieusector, de vervuiler betaalt.’

Dit interview ‘Moeten we nog investeren in rokers?’ is de leidraad voor een fel debat op het Vlaamse Symposium  ‘Vlaanderen stopt met roken‘ van het VIGeZ: Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (ons instituut NIGZ heeft in 2012 het faillissement aangevraagd). Arts en epidemioloog Luc Bonneux vindt het slechte artsen die dit beweren. Het gaat volledig voorbij aan het solidariteitsprincipe waar artsen voor staan, meent hij.

Tegelijkertijd zie ik op twitter de resultaten van de Arts en Auto-enquête langskomen, en krijgen we sms’jes van collega’s wat we vinden van het editorial van de aangeslagen hoofdredacteur. Meer dan de helft van de geïnterviewde artsen vindt dat de zorgpremie van mensen die ‘zich zelf ziek maken’ omhoog moet.

Verslavingen
Bonneux geeft in zijn reactie (in een videoboodschap) weer dat wij als artsen gewoon helemaal niet weten waarom mensen doen wat ze doen. Het is sociaal en cultureel bepaald. Het is opvoeding. Het is een gebrek aan impulscontrole, een ellendige thuissituatie, of domweg een ernstige verslaving.

Lees verder op artsennet.nl.

 

 

 

 

Delen