eerste lijn

Fiscus bezoekt eerstelijnspraktijken

Nadat minister Koolmees vorig jaar al aankondigde dat handhaving van de Wet Dba zou worden geïntensiveerd, zijn nu de eerste opdrachtgevers in de eerste lijn door de Belastingdienst bezocht. Tekst: Martijn Reinink Begin februari heeft de Belastingdienst het Toezichtsplan Arbeidsrelaties gepubliceerd, dat van toepassing is tot en met…

MedischOndernemen LIVE

bijeenkomst voor praktijkhouders, beslissingsbevoegden, zelfsturende teams en praktijkmanagers in de eerstelijnszorg

substitutie

Betere zorg buiten het ziekenhuis

Over zorgsubstitutie wordt heel wat gepraat en geschreven. Er worden akkoorden en convenanten over gesloten, die de zorg beter betaalbaar en doelmatiger moeten maken. Maar wat betekent het in de praktijk voor de zorgverleners en niet te vergeten voor de patiënt? Tekst: Michiel Tent | Beeld: Tamar Smit Door alle…

Frank van Wijck

Goed zo

Dat zelfmanagement meerwaarde kan hebben voor de cliënt, zal voor iedereen duidelijk zijn. Een patiënt die actief is met zelfmanagement, krijgt inzicht in zijn ziekte en in de factoren die zijn ziekteproces beïnvloeden. Neem als voorbeeld een patiënt met beginnende type II diabetes, die door meer te bewegen en zijn…

Frank van Wijck

Ken je wijk

Soms loop je onverwacht tegen een leuk verhaal aan. Mondhygiënist Lisa Bakker-Ruggieri bood me via Twitter zo’n verhaal door te reageren op mijn blog van vorige week dinsdag over huisarts Pieter Barnhoorn die in de Volkskrant een stevig standpunt had ingenomen over leefstijl en preventie. “Juist van een…

Frank van Wijck

Winstwaarschuwing

Al voor het derde jaar op een rij groeit de zorgsector minder hard dan het bruto binnenlands product. Bijna alle Nederlandse bedrijfssectoren zullen dit jaar een groei vertonen, maar de zorg niet. Dit leren we uit het rapport Ondernemen in 2016 van ING Economisch Bureau. Vooropgesteld dat iedereen…

Frank van Wijck

Wkkgz

Wat gaat de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de ziekenhuizen brengen? Inge Mulders, klachtenfunctionaris van het Elkerliek Ziekenhuis, weet het wel. In het interview dat ik voor het tijdschrift Alert met haar had, was ze duidelijk positief gestemd over de wet, vooral omdat met de komst ervan de…

Frank van Wijck

Kort door de bocht

Opmerkelijk dat de Volkskrant voor de tweede keer een opiniestuk accepteerde van dermatoloog Frans Rampen waarin hij zich buitengewoon kritisch uitlaat over de rol van de huisarts in onze gezondheidszorg. Hij deed hetzelfde ook al twee jaar geleden. Huisarts Hedwig Vos betaalde hem toen met…