jan-feb 2024

Mijn vak maakt het leven waard

De Vlaamse dierenarts Tim Bouts was zoölogisch directeur bij de befaamde dierentuin Pairi Daiza. Binnenkort verschijnt zijn boek Dagboek van een dierenarts

Foto’s van vroeger

Arts en Auto verzamelt, naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van VvAA, historische foto’s van zorgprofessionals

Centrale coördinatie

Alle ROAZ-regio’s moeten dit jaar starten met zorgcoördinatie voor acute zorg. Het idee daarachter: de druk op de acute zorg verminderen en beter spreiden