Nza

Het einde van het verzekerde recht op zorg?

Het einde van het verzekerde recht op zorg?

Eind 2022 gaf de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ aan dat zorg in de nabije toekomst niet meer toegankelijk zal zijn voor iedereen. Tegelijkertijd constateerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat zorgverzekeraars actiever kunnen sturen op het wegwerken van wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg om te voldoen aan hun…

Inzicht in wachttijden

Vanaf half augustus dit jaar vermeldt ZorgkaartNederland de wachttijden van alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland

Frank van Wijck

Ruimte voor verbetering

Inez van der Ham trekt op de site van Medisch Contact fel van leer tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Ze neemt het NZa-rapport Compliant registreren en declareren. Van erkend probleem tot gedeelde ambitie op de hak door het te reduceren tot de vraag: “Eerst administreren en daarna de slagaderlijke…

Frank van Wijck

Beetje laat

Apothekersorganisatie KNMP start in januari onder de naam De eerste keer een publiekscampagne om uit te leggen wat het begeleidingsgesprek inhoudt dat de apotheker de patiënt biedt bij de terhandstelling van geneesmiddelen. Hoewel goede uitleg over de waarde van het eerste uitgiftegesprek nooit kwaad kan, verbaas ik mij…

Frank van Wijck

Niets te vrezen

Op www.zorgdialoog.nu vertelt toezichthouder Jeroen Weijers van de Nederlandse Zorgautoriteit over de controle van declaratiestromen in de zorg. Ook patiënten kunnen hierin een rol spelen, stelt Weijers. Het kan moeilijk voor ze zijn om de codes te begrijpen op de factuur die ze voor de zorg ontvangen, maar ze…

Schippers: kritiek huisarts terecht

Minister Edith Schippers van VWS vindt dat huisartsen terecht kritiek hebben op de negatieve effecten van de marktwerking op de eerstelijnszorg en is bereid hierover met betrokken partijen in gesprek te gaan. Het is volgens Schippers echter geen oplossing om de eerstelijnszorg uit de Mededingingswet te halen.   Dit zei…