(Ont)Regel de Zorg

Nostalgie

Toen ik het achtergrondartikel over het terugdringen van energievretende bureaucratie in de zorg én de overwegingen van minister Conny Helder las, kon ik een diepe zucht van teleurstelling en ergernis niet onderdrukken

Nog te veel regeldruk

Zorgverleners pessimistischer dan ooit over de progressie in het terugdringen van de regeldruk

Update werkdruk

Zorgprofessionals kunnen nog tot en met 11 december de vierde editie van de Nationale (Ont)Regelmonitor invullen

(Ont)Regelen in Coronatijd

Vlak voor de COVID-19-pandemie hadden zorgverleners minder last van regeldruk op de werkvloer, maar waren zij wel meer tijd kwijt aan niet-effectieve regels dan een half jaar eerder. Een ruime meerderheid van de zorgverleners is ontevreden over de voortgang in het terugdringen van de regeldruk en heeft weinig vertrouwen in…

Vervolg (Ont)Regelmonitor

VvAA maakt inzichtelijk in hoeverre zorgprofessionals daadwerkelijk minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse praktijk