tuchtrecht

Tuchtrecht

Gestraft en verslagen

Zorgprofessionals die te maken krijgen met een tuchtzaak, ervaren dit doorgaans als zeer belastend

Frank van Wijck

Het gaat om de context

Het openbaar maken van berispingen door tuchtrechter werkt defensieve geneeskunde in de hand

Veterinair tuchtcollege

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende problemen. Tekst: Peter van der Wiel Een veehouder belt in paniek de dierenartspraktijk, omdat een van zijn beste melkkoeien ziek is. De dierenarts legt direct een bezoek af, waarbij hij de koe in slechte gezondheidstoestand aantreft. De koe kan niet meer…

Masterclass claims en klachten

Het aantal claims en tuchtzaken tegen zorgprofessionals neemt toe en tuchtrechters straffen strenger. Open en eerlijke communicatie kan veel ellende voorkomen. Tekst: Daan Marselis | Beeld: Shutterstock     Huisarts Arie de Vries heeft het vooral héél-érg-drúk als Ineke Jansen zich bij hem meldt met een moedervlek. Het is volle…

Openheid

Iedere arts zegt dat hij zich open en toetsbaar zal opstellen als hij de eed aflegt. Ik twijfel er niet aan dat artsen dit vol overtuiging zeggen en willen waarmaken in de praktijk. Maar als artsen betrokken zijn bij een medisch incident of zelfs een calamiteit, dan ervaren ze belemmeringen…