Europese miljoenen voor Eramus MC

De Europese onderzoeksraad geeft een miljoenensubsidie aan drie biomedische wetenschappers van het Erasmus MC.  Met deze ‘ERC-Grants’ voor excellente wetenschappers wil de raad het wetenschappelijk onderzoek in Europa bevorderen. De subsidies worden gebruikt voor onderzoek aan HIV, bloedstamcellen en kanker.

 

Met haar Starting Grant van 1,5 miljoen euro gaat Tokameh Mahmoudi (Biochemie) uitzoeken hoe de behandeling van HIV nog beter kan.  Er blijven ondanks de huidige effectieve bestrijding van de ziekte bijna altijd virusdeeltjes achter in het lichaam.  Medicijnen werken daarbij niet omdat de deeltjes schuilen in bloedcellen.  Mahmoudi wil deze latente virusdeeltjes activeren zodat ze kunnen worden bestreden.

Elaine Dzierzak (Erasmus Stamcel Instituut) wil haar Advanced Grant van 2,5 miljoen euro inzetten voor betere behandeling van bloedziekten, zoals leukemie. Daarvoor worden nu bloedstamcellen uit beenmerg gebruikt, maar er zijn veel te weinig donoren.  Sinds enige jaren kunnen stamcellen ook worden gemaakt uit bijvoorbeeld huidcellen. Met de subsidie zou de techniek hiervoor kunnen worden geoptimaliseerd, zodat die uiteindelijk in de kliniek kan worden gebruikt.

Een tweede Avanced Grant van 2,5 miljoen euro is voor Wim Vermeulen  (Genetica) die onderzoek doet naar schadereparatie in DNA. Verschillende reparatiemechanismen beschermen het lichaam tegen beschadigingen in het DNA die leiden tot veroudering en zelfs kanker. Door uitgebreid onderzoek naar de regulering en samenwerking van deze mechanismen kan effectievere therapie worden ontwikkeld.

Erasmus MC heeft als doelstelling in de komende vijf jaar uit te groeien tot één van de beste medische instituten in de wereld.

Delen