Kieswijzer voor ggz

Wie benieuwd is naar de plannen voor de ggz bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, kan terecht op Kiesvoorggz.nl

 

Wie zelf ggz afneemt of in de ggz werkt, heeft veel te kiezen tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, aangezien de standpunten van de verschillende politieke partijen over de ggz aardig uiteenlopen. Vooral over de precieze hoogte van eventuele bezuinigingen op ggz en de vraag of afnemers een eigen bijdrage moeten gaan betalen, lopen de standpunten uiteen. GGZ Nederland heeft daarom de kieswijzer Kiesvoorggz.nl opgezet. Daar staan de standpunten van politieke partijen over de ggz. Zo wil de VVD de eigen bijdrage voor de ggz schrappen en vervangen door een systeem van eigen betalingen. Het CDA wil de huidige opzet in stand houden, maar wel voorkomen dat mensen de zorg mijden door hoge kosten.

Delen