Nieuwe richtlijnen kinderalimentatie

Voor het berekenen van kinderalimentatie wordt in 2013 een aantal nieuwe richtlijnen gehanteerd. De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel aan de hand waarvan ieders aandeel in de kosten van het kind wordt berekend.

 

 

 

Een wijziging die al begin dit jaar inging, is dat het kindgebonden budget – de extra inkomensafhankelijke maandelijkse bijdrage van de overheid in de kosten voor opvoeding en verzorging van een minderjarig kind – in mindering gebracht wordt op de financiële behoefte van het kind. Nieuw vanaf 1 april 2013 is de vaststelling van de draagkracht van de ouders aan de hand van een draagkrachttabel. Deze tabel gaat uit van forfaitaire woon- en levensonderhoudslasten. Het percentage van de draagkracht dat vervolgens beschikbaar is voor de voldoening van de kosten van de kinderen, is inkomensafhankelijk.

“Ook nieuw is dat de kosten voor de dagen dat een ouder de zorg heeft voor het kind procentueel in mindering komen op diens aandeel in de kosten van het kind”, zegt Gertjan Portman, senior echtscheidingsadviseur bij VvAA. De minimale zorgkorting bedraagt
15 procent van de behoefte van het kind.

Portman ervaart de wijzigingen niet als een vooruitgang: “Eenvoudiger wordt het er niet op.” Daarnaast spelen de nieuwe richtlijnen onvoldoende in op veel voorkomende situaties, zoals het ontstaan van samengestelde gezinnen na de scheiding.

“Betaalt iemand op dit moment al kinderalimentatie, dan is de aanpassing van de alimentatienormen uitsluitend aanleiding om de nieuwe regels toe te passen als er ook een wijziging in de omstandigheden van diegene is opgetreden”, zegt Portman. Een wijziging leidt trouwens niet zonder meer tot een aanpassing van de kinderalimentatie; dat zal mede afhankelijk zijn van de aard van de wijziging.

Delen