Subsidieregeling (Ont)regelprojecten

Het ministerie van VWS stelt 9,5 miljoen euro beschikbaar voor het verminderen van administratieve lasten in de zorg. De eerste aanvraagronde van de subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders liep van 1 t/m 30 september. Twee rondes volgen, in maart (3,8 miljoen) en in november 2023 (3,325 miljoen).

Tekst: Martijn Reinink

De subsidieregeling maakt deel uit van het vervolgprogramma (Ont)Regel de Zorg en moet zorgaanbieders stimuleren de administratieve last in de eigen organisatie te verlagen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen of te schrappen. Het idee van VWS is dat goede voorbeelden en geleerde lessen openbaar worden gemaakt en actief worden gedeeld, zodat andere zorgaanbieders gestimuleerd worden ook aan de slag te gaan met het verminderen van de regeldruk. Wordt in een aanvraagronde meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond, dan wordt het subsidiebedrag verdeeld door te loten.

Meer over deze VWS-subsidie: dus-i.nl.

Delen