Partneralimentatie

De duur van partneralimentatieplicht wordt van twaalf jaar beperkt tot maximaal vijf jaar. De nieuwe wet zal – mits deze door de Eerste Kamer komt – vanaf 1 januari 2020 van kracht zijn en geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

VVD, D66 en PvdA hebben het initiatief genomen om de wettelijke termijn van twaalf jaar terug te brengen naar maximaal vijf jaar. In hun wetsvoorstel, dat brede steun kreeg van de Tweede Kamer, staat dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar.

Er zijn drie uitzonderingen. Als een stel kinderen heeft, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf is geworden. Wie langer dan vijftien jaar is getrouwd en op het moment van scheiding binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie. En de derde: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar gehuwd zijn geweest, krijgen tien jaar doorbetaald. Deze laatste uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet.

Kinderalimentatie gaat altijd voor

Partneralimentatie is aan de orde als een van de ex-partners na de scheiding niet genoeg inkomsten heeft om van te leven. In dat geval heeft de ex-partner die het meest verdient de plicht om partneralimentatie te betalen. Als die tenminste nog ruimte in de portemonnee heeft, na de alimentatie voor de kinderen. Want kinderalimentatie gaat altijd voor.

Over de hoogte en de duur van de partneralimentatie kunnen ex-partners samen afspraken maken. Komen zij er niet uit, dan stelt een rechter een bedrag vast dat jaarlijks wordt geïndexeerd en dat, op dit moment nog, maximaal twaalf jaar lang betaald moet worden. Deze termijn geldt voor een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer heeft geduurd dan vijf jaar. Bij een huwelijk zonder kinderen dat korter dan vijf jaar heeft standgehouden, moet er net zo lang partneralimentatie worden betaald als het huwelijk heeft geduurd. De betalingsverplichting stopt overigens als de partner weer genoeg inkomsten heeft of met een ander trouwt of gaat samenwonen.

Delen