Sancties voorkomen

Tijdig vergunning of registratie röntgenapparatuur aanvragen

Sinds 2018 hebben praktijken en klinieken die werken met stralingsbronnen een registratie of vergunning nodig. Wie daarvoor nog geen aanvraag heeft gedaan, krijgt alsnog de kans dit te doen vóór 15 april 2021. Tot die tijd zal de röntgenautoriteit niet handhavend optreden.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Met de invoering van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in 2018 is er het nodige veranderd. Voor die tijd volstond vaak een melding bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) voor het werken met bijvoorbeeld röntgen-

apparatuur, maar deze meldingsplicht is sindsdien vervangen door een registratie- of vergunningsplicht. Om de aanvraag voor een vergunning of een registratie bij de ANVS te regelen, werd een overgangstermijn van twee jaar afgesproken, die intussen is verstreken. 

Veel eigenaren van onder meer tandartspraktijken en dierenklinieken hebben het binnen deze termijn geregeld, maar een aantal nog niet. Zij krijgen nu een laatste kans, zo meldt de ANVS, om alsnog een registra-

tie of vergunning aan te vragen. Tot 15 april 2021 treedt de röntgenautoriteit niet handhavend op ten aanzien van deze overtreding. Is de vergunning of registratie na die datum nog niet aangevraagd, dan kan dat per direct leiden tot een verbod op het maken van opnamen, totdat alles naar behoren is geregeld. 

Deze ‘laatste kans’ geldt overigens niet voor praktijk- of kliniekeigenaren die voor het eerst met stralingsbronnen gaan werken of een extra apparaat aanschaffen. Zij moeten vóórdat hiermee wordt gewerkt een vergunning of registratie regelen. 

Digitale inspecties

De ANVS is in januari dit jaar begonnen met controles, in de vorm van digitale inspecties. Onder meer vijfhonderd tandartspraktijken die nog geen registratie of vergunning hebben aangevraagd voor het gebruik van röntgentoestellen, zijn verzocht een vragenlijst in te vullen. De ANVS vermoedt dat in veel gevallen gedacht wordt dat de oude melding nog geldig is. 

Voor meer informatie en het aanvragen van een vergunning of registratie: autoriteitnvs.nl.

Delen