Serres uit de Romantiek

Schrijvers als Louis Couperus en Godfried Bomans vonden er hun inspiratie: serres. Ben Kooij, specialist Bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beschrijft de ontstaansgeschiedenis van deze romantische glazen aanbouwen. 

Tekst: Ben Kooij

 

Vanaf het midden van de 19de eeuw nam de serre-bouw in ons land een hoge vlucht. Een grote stimulans vormde het grotendeels uit glas bestaande Crystal Palace, een in 1851 door kassenbouwer Joseph Paxton ontworpen gebouw in het kader van de eerste Wereldtentoonstelling in Londen. Hetzelfde gold voor de opkomende industrie en de hiermee samenhangen-de toenemende welvaart, waardoor particulieren meer geld aan onroerend goed konden besteden. Tegelijkertijd nam rond deze tijd, de Romantiek, de belangstelling voor de natuur toe.

Lees verder (pdf).

09-2014p050-051

 

Delen