Vernieuwde KNMG-richtlijn

De KNMG heeft de vernieuwde Richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst gepubliceerd. Deze is per 1 februari 2021 ingegaan. 

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

De oude Richtlijn dateert van 2005. In de nieuwe Richtlijn is de meest relevante wetgeving verwerkt en zijn recente uitspraken over dit onderwerp meegenomen. De Richtlijn is prettig leesbaar en voorzien van praktijkvoorbeelden. Daarbij wordt verduidelijkt aan welke zorgvuldigheidseisen dient te worden voldaan bij het niet-aangaan of beëindigen van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De Richtlijn behandelt de volgende onderwerpen:

  • Hoe komt de behandelingsovereenkomst tot stand?
  • Welke gewichtige redenen zijn relevant bij het niet-aan- gaan of beëindigen van een behandelingsovereekomst?
  • Op welke zorgvuldigheidseisen dient men te letten?
  • Wat is uw verantwoordelijk heid als de patiënt of zorginstelling de overeenkomst opzegt? 

De vernieuwde Richtlijn is voor de praktijk belangrijk en biedt steun in vaak complexe situaties. Zie ook: knmg.nl.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen