VvAA: ‘marktscan NZa ondeugdelijk’

VvAA heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de marktscan mondzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. De marktscan zou op meerdere punten ondeugdelijk zijn.

De marktscan mondzorg van de NZa van juni 2012 is door VvAA besproken met onafhankelijk onderzoeker ir. Bas van den Heuvel die vervolgens besloot een en ander verder te onderzoeken. Na verschillende malen hoor en wederhoor bij de NZa te hebben toegepast, heeft Van den Heuvel zijn onderzoek afgerond.

Van den Heuvel concludeert dat de NZa marktscan mondzorg 2012 – die de basis vormde voor het besluit om het experiment voor vrije prijsvorming voortijdig te stoppen – op veel punten ondeugdelijk is. Het vroegtijdig stopzetten van het experiment voor vrije tarieven komt daarmee in een ander daglicht te staan.

VvAA acht het voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg van groot belang dat patiënten vertrouwen hebben in hun zorgverleners. Het rapport van de NZa van juni 2012 – en vooral ook de berichtgeving naar aanleiding van het rapport – heeft daar geen bijdrage aan geleverd, zo stelt VvAA.

Delen