VvAA onderzoekt contractering

VvAA en de Consumentenbond starten een onderzoek naar zorgcontractering om inzicht te krijgen in de totstandkoming van afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars en welke consequenties dit heeft voor de zorg aan patiënten. Daarnaast geeft het zorgverleners meer inzicht in de initiatieven die spelen in het kader van de zorgcontractering en biedt het handvatten om meer regie uit te oefenen op dit proces. Voor het onderzoek zijn circa 25.000 zorgverleners benaderd.

VvAA en de Consumentenbond slaan de handen ineen om te onderzoeken of voorwaarden die zorgverzekeraars in hun contracten opleggen aan zorgverleners ongewenste consequenties hebben voor de zorgverlening aan patiënten. Waar lopen zorgverleners tegenaan? Met welke voor de zorgverlening aan hun patiënten belangrijke aspecten in de contractering worden zorgverleners geconfronteerd? Welke afspraken worden gemaakt, onder welke voorwaarden, met welke verzekeraars? En wat is de invloed van die voorwaarden op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening? Ook wordt onderzocht wat zorgverleners in het proces belangrijk vinden.

Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA, ziet dat contractering steeds meer impact heeft op de zorg die wordt geleverd. “Zorgverlening is een zaak tussen patiënt en zorgverlener. Maar de afspraken die zorgverzekeraars maken met zorgverleners via de contractering – de zorgverzekeraars noemen dit ‘inkoop’ – hebben een steeds grotere impact op de zorgverlening zelf. Niet voor niets klagen zorgverleners over het feit dat de zorgverzekeraars steeds meer invloed uitoefenen op wat er in de behandelkamer gebeurt. Voor consumenten is het belangrijk te weten in hoeverre zij hinder kunnen ondervinden van afspraken tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Vanuit dit tweeledige perspectief hebben Consumentenbond en VvAA de handen ineengeslagen en doen zij onderzoek naar de ervaringen van zorgverleners met de verschillende zorgverzekeraars op het gebied van contractering.”

Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Als je een zorgverzekering kiest, wil je dat die verzekering ook levert wat je er van verwacht. Die verwachting concreet en realistisch maken is al moeilijk genoeg, ook zonder beperkende afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgverlener. Voor consumenten blijven die afspraken over beperkingen in de te leveren zorg (bijvoorbeeld budgetplafonds) buiten het zicht en dus kan dat leiden tot teleurstellingen als er een beroep op de zorg gedaan wordt. Voor zover dit soort afspraken gemaakt worden, moeten ze in ieder geval voor consumenten vooraf klip en klaar zijn.”

De onderzoeksresultaten worden in november van dit jaar bekendgemaakt.

 

Delen