V&VN wil investeringen in personeel

Werkgevers in de zorg lijken onvoldoende de waarde en noodzaak in te zien van investeren in extra werknemers en scholing. Dat stelt Monique Roedoe, hoofd communicatie & marketing van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) naar aanleiding van onderzoeksresultaten van AbvaKabo en NIVEL.

 

“Verpleegkundigen en verzorgenden worstelen al jaren met een te hoge werkdruk”, meent Roedoe. Uit onderzoek van V&VN zou blijken dat de beroepsgroep vooral belang hecht aan de mogelijkheid zich te kunnen ontwikkelen. Ook zaken als een goede samenwerking én de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over het eigen werk staan hoog op het wensenlijstje. “Investeren in de grootste beroepsgroep in de zorg is de belangrijkste oplossing om verpleegkundigen en verzorgenden voor de zorg te behouden”, aldus Roedoe.

Toch lijken veel werkgevers in de zorg maar weinig te doen met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen, zo stelt V&VN. De werkgevers zouden onvoldoende oog hebben voor de waarde en noodzaak van het investeren in personeel. Deze investering omvat volgens V&VN vooral het vrijmaken van geld voor meer en beter opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. Ook zouden verpleegkundigen en verzorgenden meer autonomie moeten krijgen bij de uitoefening van hun beroep.

Roedoe juicht initiatieven toe waarin zorginstellingen hun verpleegkundige of verzorgende adviesraad actief inzetten bij beleidsvorming. Ook het creëren van een regelvrije ruimte waarin de beroepsgroep zelf verbeteringen kan inbrengen, verdient volgens Roedoe navolging.

Abvakabo FNV rapporteerde in maart 2012 over de hoge werkdruk in de zorgsector. Uit het rapport bleek dat zes op de tien verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders vrezen hun pensioendatum niet te zullen halen. Het NIVEL kwam in november 2012 met vergelijkbare cijfers. Ruim vier op de tien ondervraagden gaf toen aan niet tevreden te zijn met het werk of vond de werkdruk te hoog om lang door te kunnen werken.

Delen