Wolter Brands voorzitter KNMT

Wolter Brands is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Samen met Brands zijn ook Henk Donker (penningmeester), Richard Kohsiek (lid) en Dedan Schmidt (lid) in het hoofdbestuur van de vereniging gekozen.

Brands (60) volgt Hendrike van Drie op, die het afgelopen halfjaar waarnemend voorzitter was. In een bericht van de KNMT geeft Brands aan zin te hebben in zijn nieuwe taak: “Wij vinden dat de tandarts het eerste aanspreekpunt moet zijn voor de patiënt. Logisch zou je zeggen, de patiënt wil graag een ‘one stop shop’ en de tandarts heeft het breedste zorgaanbod. Ook willen we nauwer gaan samenwerken met andere eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen. Bijvoorbeeld om samen met andere eerstelijnorganisaties de bureaucratie in de gezondheidszorg terug te dringen.”

Naast het voorzitterschap werkt Brands als tandarts in een groepspraktijk in Vaassen. Ook is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden Nederland en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Eerder was hij voorzitter van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap (NTG), president van de International Dental Ethics and Law Society (IDEALS) en hoofddocent aan het Radboudumc.

Delen