Lean in de zorg

Lean, leaner, leanst

Veel praktijken kunnen met relatief eenvoudige ingrepen makkelijker en voorspelbaarder werken

Plannen voor pieken en dalen

Een van de kernoorzaken van veel kwaliteitsproblemen, medewerkersontevredenheid en van verspilling in ziekenhuizen is het fenomeen van pieken en dalen. De verpleegafdelingen hebben daar ook veel last van en zodra het vol huis is in de piekdagen ook de SEH. Belangrijke oorzaken van pieken en dalen in het beddenhuis zijn…

Opnemen zonder bed

Waarom is het nog steeds gebruikelijk om patiënten die geopereerd worden op te nemen op de verpleegafdeling? Het leidt namelijk tot de nodige logistieke problemen: je moet om te beginnen een hoop bedden vrijhouden die daardoor niet gebruikt kunnen worden voor spoedpatiënten. Daarnaast moeten verpleegkundigen hierdoor twee type processen door…

Inspirerende werksessie

Afgelopen week woonde ik een inspirerende werksessie bij waarin multidisciplinair een zorgproces doorgelopen werd. Het draaide om het postoperatieve herstelproces van hartchirurgische patiënten, een speerpunt binnen ons ziekenhuis. Aanwezig waren een cardiochirurg, verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundige fysiotherapie, leiding en een expert van Medtronic die een analyse van cijfers en interviews inbracht.

Verandering en stilstand

Onlangs verzuchtte een van de artsen op de operatiekamer dat “er vaak benadrukt wordt dat we elkaar op de OK meer moeten aanspreken op wenselijk gedrag, zoals de juiste kleding, op tijd komen, et cetera. Dat is natuurlijk een goed streven, maar de waarheid is dat bijna iedereen zich weleens…

Persoonlijke groei

Voor ons in het St. Antonius ziekenhuis is continu verbeteren een van de belangrijkste doelstellingen. Daarbij staat persoonlijke groei centraal, waarbij geldt: ‘Mensen groeien door processen te verbeteren’ Procesverbetering vergt gedragsverandering en daarvoor is afstemming met collega’s nodig en gedragsverandering als iets besloten wordt. Dit vraagt iets van…

Congres Lidz – Lean op de bühne

Op donderdag 15 oktober vond in het Fulcotheater in IJsselstein het drukbezochte jaarcongres plaats van Lean in de zorg (Lidz).Tijdens Lean op de bühne konden de ruim 200 deelnemers meerdere workshops volgen en via posterpresentaties nieuwe inzichten bij collega’s opdoen. Maar er was ook ruimte voor het bredere perspectief: “Iederéén…

Lean zien is lean doen

Verschillende ziekenhuizen zijn er al mee bezig, andere willen ermee beginnen; maar dat lean het antwoord is op veel problemen rond de inrichting van de gezondheidszorg, is vrijwel overal helder. Hoeveel de bedrijfsfilosofie kan bijdragen, wordt niettemin pas écht duidelijk als toepassing ervan in de praktijk zichtbaar wordt. Vertegenwoordigers van…

Lean in langdurige zorg kan beter

Hoewel vrijwel alle organisaties voor langdurige zorg bekend zijn met de verbetermethodiek Lean en 44 procent van de instellingen Lean ook daadwerkelijk toepast, blijkt dat nog maar een fractie van de mogelijkheden met Lean benut worden. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Morgens deed onder zestien instellingen voor langdurige zorg in…