substitutie

Frank van Wijck

Ziekenhuislandschap ter discussie

Het is geen verrassing dat ziekenhuispatiënten steeds duurder worden, zoals Anna van Poucke van KPMG Health stelt op www.zorgvisie.nl. We weten immers dat patiënten steeds ouder worden en dus meer complexe zorgvragen hebben, dat steeds meer dure geneesmiddelen worden gebruikt en dat de infrastructuur kostbaarder wordt. Bovendien weten…

substitutie

Betere zorg buiten het ziekenhuis

Over zorgsubstitutie wordt heel wat gepraat en geschreven. Er worden akkoorden en convenanten over gesloten, die de zorg beter betaalbaar en doelmatiger moeten maken. Maar wat betekent het in de praktijk voor de zorgverleners en niet te vergeten voor de patiënt? Tekst: Michiel Tent | Beeld: Tamar Smit Door alle…

Frank van Wijck

Krimp

“Niets doen was geen optie”, stelt financieel directeur Arend Jan Poelarends van Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Het ziekenhuis heeft 2015 afgesloten met verlies en verwacht ook voor dit jaar rode cijfers. Handelen is dus geboden om het ziekenhuis weer financieel gezond te maken en SJZ doet dit middels een…

VvAA ondersteunt substitutie

VvAA voor Zorgondernemingen en het Jan van Es Instituut gaan samenwerken om substitutie in de zorg te ondersteunen. Zorg aan patiënten kan efficiënter, goedkoper en dichter bij de patiënt worden georganiseerd. Maar de zorgverschuiving van de tweede naar de eerste (of zelfs de nulde) lijn komt nog moeizaam van…

Frank van Wijck

De geldkraan

Directeur gezondheidszorg Michel van Schaik van de Rabobank windt er geen doekjes om: “De tijd is voorbij dat we klakkeloos een dertigjarige lening verstrekken aan een ziekenhuis voor nieuwbouw”, zegt hij. Zijn boodschap dat de bank zijn balans geleidelijk gaat ontlasten van langlopende financieringen laat aan duidelijkheid niets…

Frank van Wijck

Een goed begin

Het geld moet de zorg volgen, horen we vaak. Minister Edith Schippers van VWS doet wat dit betreft nu boter bij de vis. Ze haalt in 2016 24,9 miljoen euro weg bij de medisch-specialistische zorg en daarvan gaat 10,9 miljoen naar de huisartsenzorg en 14 miljoen naar de multidisciplinaire zorg.