tweede kamer

PvdA pleit voor één medische site

Medisch specialisten moeten hun expertise bundelen op één centrale website. Hiervoor pleit PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester op NU.nl. Online informatie over gezondheid en ziekten is volgens de PvdA-politica vaak onbetrouwbaar en misleidend.     Bouwmeester stelt dat het internet vol staat met meningen en adviezen van farmaceutische bedrijven die…

Hoogleraren kritisch op RvS

De hoogleraren Gareth Davies en Jaap Sijmons vinden dat de Raad van State bij het beoordelen van de vraag of inperking van de vrije artsenkeuze wenselijk is krampachtig heeft toe geredeneerd naar een uitkomst die vooraf al vaststond. Dat meldt de Stentor.     De Raad van State…

LAD kritisch op kabinetsplannen

Artsen-werknemersorganisatie LAD betwijfelt of de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen verbetering zullen geven voor artsen in loondienst. De plannen bieden volgens de LAD onvoldoende houvast om voor komend jaar te kunnen spreken van echte ommekeer in een jarenlange negatieve ontwikkeling in de zorg.   De LAD blijft naar eigen…

‘Ziekenhuis vrij in euthanasiebeleid’

Ziekenhuizen zijn vrij om hun dienstverlening rond euthanasiebeleid vorm te geven. Dit antwoordt minister Schippers van VWS op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Khadija Arib naar de structurele dienstverlening van ziekenhuizen ten aanzien van euthanasie. In 2013 werden in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz), voor het…

Minister op het matje voor fraude

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS over zorgfraude.  Tijdens dat debat komt ook een conceptrapport uit 2012 van het PInCeT aan de orde, dat RTL Nieuws in handen kreeg, maar Kamerleden pas een dag na de tv-uitzending ontvingen,  bericht de…

VvAA: ‘marktscan NZa ondeugdelijk’

VvAA heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de marktscan mondzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. De marktscan zou op meerdere punten ondeugdelijk zijn. De marktscan mondzorg van de NZa van juni 2012 is door VvAA besproken met onafhankelijk onderzoeker ir. Bas van den Heuvel die vervolgens besloot een…

Schippers heeft fouten op de radar

Minister Schippers van VWS heeft de Tweede Kamer per brief op de hoogte gesteld van de maatregelen die zij neemt om fouten in jaarrekeningen van ziekenhuizen tegen te gaan.   Om het opstellen en controleren van de jaarrekeningen in goede banen te leiden, heeft de minister meerdere maatregelen genomen, zo meldt het ministerie…

RVZ: eigen bijdrage per verrichting

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) wil een eigen bijdrage van de patiënt per verrichting en een korting op de premie voor mensen die gezond leven. Dat staat in het RVZ-rapport Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf, meldt Zorgvisie.     De huidige eigen bijdrage per…

NU’91 tegen nullijn in de zorg

Verpleegkundigen- en verzorgendenkoepel NU’91 is fel tegenstander van een mogelijke nullijn in de zorg. De coalitiepartijen VVD en PvdA lijken hier op in te zetten als onderdeel van een nieuwe bezuinigingsoperatie van 4 miljard euro.  De arbeidsmarkt in de zorgsector staat volgens Nu’91 nu al zwaar onder druk en de tekorten worden…