Punten van zorg

Tijdens het nationaal debat Politieke keuzes in de zorg, op 21 januari 2017 in Carré, lichten vertegenwoordigers van politieke partijen hun standpunten toe rond belangrijke thema’s in de gezondheidszorg. De neerslag van het debat zal in de vorm van – door zorgprofessionals gedragen – aanbevelingen terug te vinden zijn in een op te stellen brief aan de toekomstige informateur.

Tekst: Andrea Linschoten

Met de verkiezingen in het vooruitzicht, organiseren Het Roer Moet Om en Platform NieuweZorg in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam een debat waarbij politici onder leiding van Harmke Pijpers uitgedaagd worden een duidelijke visie te geven op de huidige en toekomstige gezondheidszorg.

Huisarts en roerganger van het eerste uur Bart Meijman onderstreept het belang van het debat. “De gezondheidszorg heeft effect op iedereen en zal een belangrijk onderwerp zijn bij de verkiezingen in maart volgend jaar. Met het debat willen we politici uitdagen om échte keuzes te maken. Grotere keuzes dan dat, bijvoorbeeld, het eigen risico zou moeten zakken. Het moet gaan om de grotere thema’s. Hoe gaan we om met solidariteit, wat is het gevolg van het marktdenken in de zorg, hoe gaan we om met kwetsbare mensen in de samenleving?”

Met het debat willen we politici uitdagen om échte keuzes te maken

“We weten allemaal dat de bomen niet tot in de hemel kunnen groeien, dus we moeten keuzes maken. Kiezen we bijvoorbeeld vooral nieuwe technologie? Dan moeten we ook benoemen dat dit ten koste kan gaan van de zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. Hetzelfde geldt voor overbehandeling, die kan volgen als we kiezen voor een financieringsstructuur waarbij per verrichting betaald wordt. Of en welke consequenties we willen en kunnen accepteren, zijn de vragen die we met elkaar en met de politiek moeten beantwoorden.”

“Wij zullen de politici tijdens het debat een aantal knelpunten voorleggen die dringend een politiek besluit behoeven. Het gaat niet om een totale stelselwijziging, maar om een open evaluatie van het hele systeem. Die evaluatie moet leiden tot herstel van een aantal ernstige weeffouten en het vaststellen van een duidelijke visie op belangrijke principiële kwesties. Wij willen daar als werkvolk met onze voeten in de modder, een aandeel in leveren.”

VvAA ondersteunt het nationaal debat. “Dit initiatief sluit goed aan bij de lijn die VvAA twee jaar geleden heeft ingezet”, licht VvAA-bestuurder en huisarts Willem Veerman toe. “In mei 2014 schreef onze voorzitter, Gerlach Cerfontaine, in Arts en Auto dat de ziel terug moet in de zorg. Daarmee zette hij een toon. De oproep was duidelijk: er móet iets veranderen en daar moeten we als zorgprofessionals ook zelf aan bijdragen. In november van hetzelfde jaar volgde ons congres Ziel in de Zorg, dat hierop voortborduurde.”

Bijwonen
U kunt het debat bijwonen op zaterdag 21 januari van 10.30 tot 15.30 uur in Carré. Kosten € 35,- (inclusief lunch).
Voor meer informatie over het programma en aanmelden zie vvaa.nl/nationaaldebat.

De oproep van Cerfontaine en het daaropvolgende VvAA-congres kregen in juni 2015 een vervolg toen huisartsen, verenigd in het comité Het Roer Moet Om, een debat met stakeholders in de gezondheidszorg organiseerden. In de Amsterdamse Rode Hoed lieten zorgprofessionals zien dat ze ook zelf bereid waren de verantwoordelijkheid voor veranderingen op te pakken. Afgelopen jaar volgde daarop in juni het VvAA-congres Zelf aan het Roer, waarbij roergangers uit verschillende (para)medische disciplines het stokje van de huisartsen overnamen.

Deze ontwikkelingen spoorden VvAA-bestuursvoorzitter Cerfontaine aan om onlangs in Arts en Auto op te roepen om na tien jaar het huidige zorgstelsel grondig en samenhangend te evalueren en in een brief aan de informateur te komen tot gezamenlijk gedragen aanbevelingen. “Het nationaal debat sluit daar mooi op aan”, zegt Veerman. “Onze lijn loopt parallel met HRMO en VvAA kan, omdat wij boven het totale zorgveld hangen, de partijen verbinden en ondersteunen.”

Delen