marktwerking

Debat Politieke Keuzes in de Zorg

Debat Politieke Keuzes in de Zorg

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, vond op zaterdag 21 januari in Carré het ‘Nationaal debat Politieke Keuzes in de Zorg plaats

Frank van Wijck

De regels van het spel

Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat de stelling van minister Edith Schippers, dat de ziekenhuizen over 2015 minder hebben uitgegeven dan het beschikbare macrokader, niet klopt. Alleen St Jansdal factureert over dat jaar al ruim tien miljoen meer aan behandelingen dan met de zorgverzekeraars was afgesproken, stelt directeur financiën…

Financieringsprikkels in de zorg

12 januari is er in Utrecht een bijeenkomst over financieringsprikkels in de zorg, georganiseerd door het Sustainable HealthCare Lab. Sprekers zijn econoom prof. Johan Polder, ziekenhuisbestuurder Wout Adema en internist en bestuurder prof. Marcel Lévi.       In dialoog met de aanwezigen wil het Sustainable HealthCare Lab komen tot…

NZa: Meer vrije tarieven eerste lijn

In de notitie Deregulering eerstelijns zorgmarkten biedt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschillende eerstelijns zorgverleners de mogelijkheid om vrije tarieven te gaan hanteren. Een overzicht per beroepsgroep     Huisartsenzorg De nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg bevat een mengvorm van reguleringstypen met veel vrijheden voor het bekostigen van resultaten…

Fusie Haagse ziekenhuizen

De Haagse ziekenhuizen Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden willen per 1 januari 2014 fuseren, zo melden beide ziekenhuizen. De eigen naam van de ziekenhuizen blijft behouden.      Door de fusie kunnen MCH en Bronovo beter inspelen op de volumenormen van professionele verenigingen waardoor steeds meer specialismen zoals chirurgie, gynaecologie en…

NZa: ‘Meer selectieve inkoop’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om bestaande belemmeringen voor selectieve inkoop van verzekeraars weg te nemen. Dat staat in een consultatiedocument van de (NZa) over integrale tarieven. Verzekeraars moeten volgens het document kunnen kiezen bij welk ziekenhuis ze productie willen afnemen.   Minister Schippers van VWS heeft de NZa om advies…

NFU: ‘Specialisten in loondienst’

In een advies aan minster Schippers van VWS schrijft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) dat de snelle groei van de collectieve zorguitgaven in Nederland kan worden afgeremd door nieuwe en bestaande zorg binnen het basiszorgpakket systematischer en robuuster wetenschappelijk te toetsen. Ook moeten prikkels in het zorgstelsel…

Minister op het matje voor fraude

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS over zorgfraude.  Tijdens dat debat komt ook een conceptrapport uit 2012 van het PInCeT aan de orde, dat RTL Nieuws in handen kreeg, maar Kamerleden pas een dag na de tv-uitzending ontvingen,  bericht de…